Ми передзвонимо за 5 хвилин

Договір публічної оферти для товарів виготовлених під замовлення.

TeksturaHome, керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публікує даний публічний договір, що є договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб і має відповідну юридичну силу при продажі Товарів або послуг, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця.

Факт здійснення Покупцем замовлення Товару або послуг, згідно ст. 642 Цивільного кодексу України, є повним та беззаперечним прийняттям умов даного договору та інформації викладеній на сайті, а також є згодою Покупця, що користується послугами або купує Товар, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному Договорі.

1. ПОНЯТТЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. В цьому Договорі терміни вживаються в наступних значеннях:

— Договір – даний Договір публічної оферти.

— Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

— Акцепт – повне та беззастережне прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, шляхом його Замовлення.

— Товар – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супровідні предмети, будь-які інші предмети торгівлі які виготовлені під замовлення з урахуванням всіх потреб покупця).

— Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що мають намір придбати Товар вступили у договірні відносини із Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

— Продавець – Фізична особа-підприємець, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.

— Замовлення – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

— Законодавство – чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов'язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов´язань.

1.2. Факт оформлення Замовлення та/або отримання рахунку на оплату Покупцем, як самостійно, так і в інший запропонований Продавцем спосіб, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупцем надалі виступає як особа, що вступила з Продавцем у договірні відносини. При цьому Покупець самостійно ознайомлюється з умовами Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково чи у інший спосіб інформувати Покупця про наявність договору окрім як його публікації на сайті TEKSTURAHOME

1.3. На письмову вимогу Покупця, Продавець оформляє договір з підписами сторін, в усіх інших випадках цей договір оферти буде виконувати роль письмового договору.

1.4. Покупець самостійно та за власним бажанням може оформити замовлення на сайті TEKSTURAHOME, та/або оформити замовлення зв'язавшись по телефону, письмово, за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, месенджерів або у будь-який інший спосіб з Продавцем, що означає що Покупець ознайомився з даним договором та погоджується з ним

1.5. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення Продавцем на сайті TEKSTURAHOME.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець в порядку й на умовах визначеним цим Договором зобов'язується передати у власність Покупцеві виготовлений на замовлення індивідуальний Товар, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити його.

2.2. Характеристики товару, виготовленого на замовлення товару, обговорюються з покупцем у будь-який зручний для обох сторін спосіб. По завершенні переговорів деталі фіксуються у візуалізації товару, електронний зразок якої відправляється покупцеві на погодження. Подальші роботи та виготовлення товару відбуваються відповідно до характеристик, узгоджених у візуалізації. Візуалізація створюється лише за бажанням покупця, якщо він прагне уточнити розміри та запросити додаткову візуалізацію, в усіх інших випадках менеджери можуть оформити замовлення опираючись на розміри прописані на сайті або в соціальних мережах.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

3.1. Продавець зобов'язується:

— Виконати умови Договору;

— Виготовити та передати товар Покупцю у відповідності до його замовлення з урахуванням особливостей Товару;

— Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.2. Продавець має право:

— В односторонньому порядку відмовитись від виконання умов договору в разі порушення Покупцем своїх обов'язків;

— В односторонньому порядку передати свої права та обов'язки з виконання Замовлень третім особам;

— З метою покращення якості обслуговування записувати замовлення, які відбуваються в телефонному режимі.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

4.1. Покупець зобов'язується:

— Належним чином ознайомитися зі змістом Договору, умовами оплати і доставки;

— Своєчасно у відповідності до умов даного договору оплатити та отримати Товар.

4.2. Покупець має право:

— Вимагати від Продавця виконання своїх обов'язків.5. ТЕРМІНИ І УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Терміном виготовлення є документально підтверджена дата оповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.2. Терміни та час доставки або відправки товару обговорюються особисто для кожної партії товару окремо при оформленні замовлення.

5.3. Покупець зобов'язаний вказати дату відвантаження виготовленого Товару протягом 5 робочих днів після дати оповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.4. Покупець зобов'язаний отримати Товар протягом 5 робочих днів з дати оповіщення Продавцем Покупця про готовність до відвантаження.

5.5. Датою передачі й моментом переходу до Покупця права власності на Товар вважається дата передачі Товару Покупцеві та оформлення Акту виконаних робіт та/або інших документів що підтверджують факт отримання Товару.

5.6. Під час отримання у розпорядження Товару Покупець зобов'язаний перевірити кількість, відсутність видимих пошкоджень та комплектність Товару відповідно до замовлення.

5.7. У разі виявлення Покупцем під час прийняття Товару таких недоліків як нестача, некомплектність, пошкодження чи знищення Товару або інших зовнішніх недоліків, Покупець зобов'язаний скласти про це відповідний Акт в присутності Продавця (його уповноваженого представника) та/або представника кур'єрської служби під час отримання Товару. На підставі складеного Акту Покупець має право пред'явити Продавцю відповідну претензію в термін 5 календарних днів з моменту прийняття Товару, оформленого у вищевказаному порядку.

5.8. В разі виявлення недоліків при отриманні товару Покупець зобов'язаний повернути товар Продавцю для усунення недоліків.

5.9. Всі претензії Покупця щодо кількості та комплектності Товару, заявлені Покупцем з порушенням умов та порядку їх пред'явлення, передбачених цим Договором, вважаються безпідставними і задоволенню не підлягають. У випадку виявлення невідповідності поставленого Товару вимогам якості, встановленим чинним законодавством для такого виду товарів, під час приймання Товару Покупець вправі вимагати від Продавця заміни поставленого Товару на аналогічний належної якості чи усунення виявлених недоліків.

5.10. У разі встановлення недоліків поставленого Товару в порядку, встановленому даним Договором та чинним законодавством України, Продавець зобов'язаний прийняти повернений Покупцем неякісний Товар та замінити його на якісний, замінити пошкоджений Товар ( окрім випадків пошкоджень від транспортної компанії або пошти ) , доукомплектувати некомплектний чи допоставити Товар на суму виявленої недостачі, або провести перерахунок загальної вартості відповідної партії Товару. Всі недоліки ліквідуються протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару Продавцем.

5.11. На період усунення недоліків штрафні санкції за прострочення не нараховуються.

5.12. Покупець повинен прийняти товар належної якості.
У разі, якщо покупець не дотримується своїх гарантій щодо отримання посилки з товаром належної якості та під замовлення, у силу вступають такі зобовʼязаня:
Покупець зобовʼязаний компенсувати витрати щодо вартості доставки товару належної якості в один та зворотній бік продавцю.
Якщо клієнт протягом 5 днів від дня повернення посилки не компенсує вартість доставки продавцю, останній має право зняти гарантійне зобовʼязання з інших виробів, які були отримані покупцем.


6. ДОСТАВКА

• по Україні – по тарифам перевізника.

7. ПІДЙОМ

• по Україні – по тарифам перевізника

8. МОНТАЖ

8.1. Монтаж по Україні відбувається Покупцем.


9. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ

9.1. Ціни Товару вказані в національній валюті України згідно прейскуранту та/або замовлення.

9.2. Остаточна ціна формується відповідно до всіх умов замовлення Покупцем.

9.3. Оплата Товару здійснюється частинами в наступному порядку:

а) передоплата в розмірі 50% від вартості Товару в момент укладання даного Договору та погодження замовлення;

б) якщо доплата здійснюється готівкою грошова сума в розмірі 50% від вартості Товару, сплачується в момент отримання Покупцем Товару. Якщо оплата здійснюється в безготівковій формі — грошова сума в розмірі 50% від вартості Товару сплачується до моменту відвантаження Товару зі складу.

9.4. Обов'язок Покупця зі сплати вартості Товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або з моменту оплати готівкою.

9.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупцю, представники Продавця та/або кур'єр, та/або будь-яка інша третя сторона яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо)

10. ГАРАНТІЇ

10.1. Продавець бере на себе гарантійні зобов'язання протягом 6 або 12 місячного терміну ( в залежності від виробу ) від дати передачі Товару Покупцеві.

10.2. Гарантійні зобов'язання не поширюються в тих випадках, коли Покупець використовував Товар з порушенням Правил користування або зберігання Товару, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

10.3. Якість переданого Товару має відповідати встановленим стандартам і вимогам технічних умов, встановлених для даного виду продукції.

10.4. Колір дерева (тон та текстура), тканини ( відтінок та текстура ), плитних матеріалів, шпону, колір фарбування та тонування може не суттєво відрізнятися від кольору на малюнку/викрасах, з огляду не те, що різні ділянки дерева можуть вбирати тон по різному, кожна партія дерева може відрізнятися по відтінку та кожна партія тонування може відрізнятися по насиченості кольору.

10.5. Вживу товар може відрізнятись від фотографії/малюнка в розумних межах.
Товщина та/або довжина, та/або ширина, та/або висота або дерево, шпон, метал, матеріал, тканина (як виробу так і його окремих елементів) може не суттєво відрізнятися від встановлених характеристик в залежності від матеріалів, породи деревини, шпону та іншого. Також виріб може мати несуттєві зміни в конструкції, які націлені на покращення якості товару, зручності використання, пакування або збирання.

10.6. Товар відпускається в тарі (упаковці), згідно з вимогами виробника та/або державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін).

10.7. Товари виготовлені під замовлення або відрізні матеріали не входять до переліку товарів належної якості які підлягають обміну та поверненню. Це означає, що, якщо Покупець замовив меблі, які виготовляються на замовлення і вони не підійшли з якихось причин, то відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», повернути Продавцю ці меблі неможливо. Так як ці меблі будуть мати нестандартні рішення в виконанні та конструктивні зміни, які будуть відрізнятися від серійної моделі.

10.8. Продавець гарантує якість Товару, проте не може гарантувати якість роботи кур'єрської служби. Відтак, якщо при отриманні Товару Покупцем буде виявлено пошкодження товару який співпадає з пошкодженнями упаковки ( або биті деталі всередині упаковки через удар об інші предмети ), то всі претензії щодо даного Товару (чи його частини) Покупець пред'являє до даної служби, а Товар, який передав Продавець вважається товаром належної якості.

10.9. Продавець та Виробник не виготовляє столи, ліжка, стільці та інші ви роби з одного цільного шматку дерева. Всі деталі виготовляються цільноламельним методом (склейка ламелей або рейок дерева ) для покращення якості та надійності виробу. Через такий метод виробництва, текстура та тон кожної рейки може відрізнятися але повинні бути однієї породи деревини та при тонуванні все повинно фарбуватися одним видом фарби чи лаку.

10.10. Продавець гарантує виготовлення товару згідно з зазначеними в затвердженій Покупцем візуалізації товару характеристиками ( див. пункт 10.5 ).

10.11. Натуральне дерево може мати різну, неоднорідну текстуру та колір, що відрізняється від темних до світлих ділянок з включенням темних або світлих плям, оскільки в натуральному дереві можуть зустрічатися такі включення. Живий край на стільниці може відрізнятися за формою, оскільки кожне дерево унікальне, і кожен живий край теж має свою унікальність. Крім того, край може включати сучки, сколи, зрізи та отвори, викликані діяльністю жуків та черв'яків, оскільки живий край дерева представляє собою середовище для таких комах.

10.12 При погодженні та передачі замовлення в роботу, покупець несе відповідальність за розміри. Продавець не може передбачити всі аспекти приміщення, розміри та геометрію приміщень. Якщо меблі не підходять, це відповідальність покупця, який погоджував візуалізацію та розміри, та який був забовʼязаний перевірити кімнати для придбаних меблів.

10.13 У випадку відмови покупця від замовлення товару до початку виробництва товару, повертаємо вартість замовлення, за винятком витрат на креслення (500 грн за кожне), візуалізацію та узгодження візуалізації. Ця політика стосується тільки тих випадків, коли виріб ще не був запущений у виробництво, а витрати вже здійснені на підготовчі роботи штатним конструктором.

10.14 Особливості натурального дерева. Покупець визнає, що натуральне дерево як активний природний матеріал з часом може проявляти зміни, такі як всихання, зміну кольору та відтінку, старіння та деформацію. Такі зміни є природними та не вважаються дефектом товару. Можливість появи тріщин та розсихання деревини є характерною особливістю натурального дерева і вважається прийнятною. Браком виробництва визнаються лише випадки, коли деталі виробу розходяться по склейці деревини або швах склейки, що може свідчити про порушення технології виробництва або проблеми з використаним клеєм. Всі інші виявлені характеристики та зміни, згадані вище, вважаються нормою для виробів з натурального дерева і не підлягають вважатися вадами або приводом для вимоги заміни товару чи повернення коштів. У таких випадках існує можливість реставрації тріщин за допомогою епоксидної смоли, проте ця процедура виконується за бажанням Покупця.

11. ТЕКСТИЛЬ

11.1 Індивідуальне виготовлення: Всі текстильні вироби, включаючи дитячу та дорослу постільну білизну, м'які бортики, декор та балдахіни, виготовляються за індивідуальними замовленнями клієнта з урахуванням обраного кольору та розмірів з сайту, соціальних мереж чи месенджерів. Вироби вважаються унікальними та не підлягають поверненню або обміну, за винятком випадків заводського браку.

11.2. Точність кольору та розміру: Колір виробу може незначно відрізнятися від кольору, представленого на сайті, соціальних мережах чи месенджерах через індивідуальні налаштування моніторів. Розміри виробів можуть мати відхилення в межах ±2 см від зазначених на сайті через особливості виробництва. Такі відхилення не вважаються браком та не є підставою для повернення.

11.3. Варіативність виконання: Кожен виріб є унікальним і може містити невеликі відмінності в деталях виконання, що не впливають на загальну якість та призначення виробу. Такі відмінності вважаються прийнятними і не можуть бути основою для претензій з боку покупця.

11.4. Відповідальність за вибір розміру та кольору: Покупець несе повну відповідальність за вибір розміру та кольору виробу з наданих йому варіантів. У випадку, якщо виріб не підходить покупцеві через помилки в замірах або неправильний вибір кольору, відповідальність за такий вибір лежить на покупці, і виріб не підлягає поверненню або обміну.

Відповідальність та повернення

11.5. Обмеження на повернення: Товари, виготовлені та придбані відповідно до індивідуальних специфікацій замовника, включно з дитячою постільною білизною, не підлягають поверненню, якщо вони відповідають обраним замовником характеристикам та не мають заводських дефекті

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

12.2. За порушення термінів оплати Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5% від простроченої суми за кожен день прострочення платежу, але не більше 20% від загальної суми замовлення.

12.3. За порушення термінів передачі Товару Продавець виплачує Покупцю пеню в розмірі 0,5% від суми недопоставленого товару, за кожен день прострочки, але не більше 20% від суми недопоставленого товару.

12.4. За порушення термінів отримання Товару Покупець виплачує Продавцю пеню в розмірі 0,5% від ціни Товару, за кожен день прострочки, але не більше 50% від загальної вартості Замовлення.

12.5. Сторони взаємно підтверджують і гарантують, що на момент укладання цього Договору, вони разом і кожна окремо нічим не обмежені в праві укладати та виконувати подібні договори.

12.6. Сторони не несуть відповідальність за невиконання умов даного Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин та/або якщо це сталося внаслідок дій та обставин непереборної сили, а саме: землетрусу, пожежі, повені, інших стихійних лих, страйків, громадських заворушень, військових та не військових дій, антитерористичних операцій, карантинів, локдаунів, пандемії тощо.

12.7. Підтвердженням наявності й продовження дії непереборної сили є відповідний документ, виданий відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом.

12.8. Сторона, для якої стало не можливо виконання умов Договору внаслідок форс-мажорних обставин та/або виникнення дій та обставин непереборної сили повинні негайно повідомити іншу сторону.

12.9. Продавець не несе відповідальності за пошкодження товару, якщо воно сталося з вини кур'єрської служби чи/або особи яка доставляла Товар. В такому випадку всі претензії пред'являються вищевказаним особам з урахуванням умов даного Договору.12.10 Продавець несе відповідальність за виготовлення товару що не відповідає обговореним характеристикам, які затверджуються Покупцем у візуалізації товару. Затверджена Покупцем візуалізація товару є остаточними вимогами щодо характеристик виготовлення товару та всі спірні питання вирішуються на її основі.

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть прагнути врегулювати шляхом переговорів.

13.2. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду в порядку встановленим чинним законодавством України.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

14.2. Покупець зобов'язаний надати точну та правдиву інформацію в кількості необхідній для надання послуг та/або купівлі товару, які він отримує або купує.

14.3. Надання неточної інформації або не надання такої інформації за вимогою Продавця може слугувати приводом для призупинення надання послуг або продажу товару.

14.4. Продавець збирає й опрацьовує персональні дані Покупців в цілях:

— виконання умов даного Договору;

— доставки Покупцю замовленого ним Товару.

14.5. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

14.6. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців, осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

14.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


Якщо у Вас залишилися запитання, будь ласка, зв'яжіться з нами за телефоном або в месенджері

З повагою, команда Tеkstura